Button #4748 - Snowflakes

$ 3.00

Assorted sew-through, white snowflake buttons.